Koncert cimbálové muziky v Litoměřicích

Koncert cimbálové muziky v Litoměřicích

Zveme vás na předvánoční vystoupení cimbálové muziky Dušana Kotlára. Koncert cimbálové muziky pro seniory se uskuteční v Litoměřicích v Domově na Dómském pahorku dne 22. 12. 2022 od 14:00 hod.

Koncert se bude konat v rámci akce Ježíškova vnoučata.

Pro vysvětlenou: Český rozhlas již několik let vyhlašuje před Vánoci akci Ježíškova vnoučata. Cílem je splnit přání lidem z domovů pro seniory apod.

Jedno z přání měli i senioři z Litoměřic, kteří chtěli zažít vystoupení
cimbálové muziky. Díky paní Veronice Králové, která oslovila naši cimbálovou kapelu, se jim toto přání splní tento čtvrtek 22.12.2022.

Na závěr jedna z ukázek cimbálové muziky Dušana Kotlára